AS Teprom d.o.o.

AS Teprom d.o.o.

AS TEPROM podjetje za projektiranje, tenis in ostale storitve d.o.o. uspešno delujemo na področju izdelave gradbenih, arhitekturnih, prostorskih, instalacijskih projektov na nivojih od IDZ, PGD, PZI do PID načrtov. Vodimo postopke za pridobitev gradbenih, uporabnih dovoljenj in postopkov za obračun komunalnih prispevkov, prav tako vodimo investicije, gradnjo in izvajamo gradbene nadzore.

Z NAMI HITRO DO GRADBENEGA DOVOLJENJA

Za vas izdelamo vso projektno dokumentacijo, vodimo postopke za gradbeno in uporabno dovoljenje, izvajamo nadzor ter vodimo gradnje.

Projektiranje

Izdelujemo projektno dokumentacijo arhitekturnih, gradbenih, prostorskih in instalacijskih projektov na nivojih od IDZ, PGD, PZI do PID načrtov. Zunanje izglede izdelujemo v 3D obliki. Ukvarjamo se s projektivo stanovanjski objektov od hiš in pomožnih objektov do vil in  blokov, izdelujemo kmetijske, obrtno podjetniške, trgovinske objekte, industrijske ter objekte centralnih dejavnosti.

Nadzor

Izvajamo kompleten nadzor gradnje, poleg gradbenega tudi nadzor instalacijskih del. Vodimo tudi gradnjo vseh objektov.  

Prostorsko načrtovanje

Izdelujemo prostorske načrte in odloke na nivoju OPPN (občinski podrobni prostorski načrti) in izdelujemo pripombe k spremembam OPN (občinski prostorski načrt) ter zastopamo stranke v postopkih sprejemanja OPN in vodimo postopke za sprejem OPPN.

Vodenje postopkov

Vodimo postopke za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj ter postopkov vezanih na te postopke, kot je pridobitev projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij ter vodenje postopkov za obračun komunalnih prispevkov. Vodimo tudi postopke za sprejem OPPN in postopke posameznih pripomb na OPN.

Zadnji projekti

Zanimiva dejstva

več kot
654
1600

Zaključenih projektov

več kot
36
194

Nadzorov

več kot
10
15

Let izkušenj