AS Teprom d.o.o.

AS Teprom d.o.o.

Zadnji projekti

AS TEPROM podjetje za projektiranje, tenis in ostale storitve d.o.o. uspešno delujemo na področju izdelave gradbenih, arhitekturnihprostorskih, instalacijskih projektov na nivojih od IZP, DGD, PZI do PID načrtov ter urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO) in pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN). Vodimo postopke za pridobitev gradbenih, uporabnih dovoljenj in postopkov za obračun komunalnih prispevkov, prav tako vodimo investicije, gradnjo in izvajamo gradbene nadzore.

Z NAMI HITRO DO GRADBENEGA DOVOLJENJA

Za vas izdelamo vso projektno dokumentacijo, vodimo postopke za gradbeno in uporabno dovoljenje, izvajamo nadzor ter vodimo gradnje.

Projektiranje

Izdelujemo vse vrste in faze projektne dokumentacije (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije poslovnih, trgovskih, industrijskih, javnih, kmetijskih, stanovanjskih ter večstanovanjskih objektov). Zunanje izglede izdelamo v 3D pogledu.

Nadzor

Izvajamo kompleten nadzor gradnje, poleg gradbenega tudi nadzor instalacijskih del. Vodimo tudi gradnjo vseh objektov.  

Projektiranje notranje opreme

Za vas izdelamo načrte notranje opreme v 3D pogledu in vam svetujemo pri izbiri materialov, pohištva, osvetlitve ter barv.

 

 

Prostorsko načrtovanje

Izdelujemo prostorske načrte in odloke na nivoju OPPN (občinski podrobni prostorski načrti) in izdelujemo pripombe k spremembam OPN (občinski prostorski načrt) ter zastopamo stranke v postopkih sprejemanja OPN in vodimo postopke za sprejem OPPN.

Vodenje postopkov

Vodimo postopke za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj ter postopkov vezanih na te postopke, kot je pridobitev projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij ter vodenje postopkov za obračun komunalnih prispevkov. Vodimo tudi postopke za sprejem OPPN in postopke posameznih pripomb na OPN.

Zanimiva dejstva

več kot
239
1600

Zaključenih projektov

več kot
71
194

Nadzorov

več kot
1
15

Let izkušenj