Storitve

Storitve

AS Teprom d.o.o. storitve

Na področju projektiranja delujemo že petnajsto leto (od leta 1997). Od leta 2010 poslujemo kot podjetje AS TEPROM d.o.o.

V času svojega delovanja na področju gradbeništva smo s strokovnim delom pridobili mnogo zadovoljnih poslovnih partnerjev, obenem pa tudi številne reference in delovne izkušnje. Izdelali smo preko 1500 projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo, projektov izvedenih del in drugih projektov za različne objekte, projekte za pridobitev uporabnih dovoljenj ter številne urbanistične dokumentacije. Nudimo tudi kakovostno 3D arhitekturno vizualizacijo. Delujemo na celotnem območju Slovenije.

  • Projektiranje
  • Prostorsko načrtovanje
  • Nadzor
  • Vodenje postopokov

Izdelujemo projektno dokumentacijo arhitekturnih, gradbenih, prostorskih in instalacijskih projektov na nivojih od:

  • IDZ,
  • PGD,
  • PZI,
  • PID,
  • DNZO,
  • ter DSN.

Zunanje izglede izdelujemo v 3D obliki. Ukvarjamo se s projektivo stanovanjski objektov od hiš in pomožnih objektov do vil in blokov, izdelujemo kmetijske, obrtno podjetniške, trgovinske objekte, industrijske ter objekte centralnih dejavnosti.

Izdelujemo prostorske načrte in odloke na nivoju OPPN (občinski podrobni prostorski načrti) in izdelujemo pripombe k spremembam OPN (občinski prostorski načrt) ter zastopamo stranke v postopkih sprejemanja OPN in vodimo postopke za sprejem OPPN.

Izvajamo kompleten nadzor gradnje, poleg gradbenega tudi nadzor instalacijskih del. Vodimo tudi gradnjo vseh objektov.

Vodimo postopke za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj ter postopkov vezanih na te postopke, kot je pridobitev projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij ter vodenje postopkov za obračun komunalnih prispevkov. Vodimo tudi postopke za sprejem OPPN in postopke posameznih pripomb na OPN.