Dejavnosti

Dejavnosti

V času svojega delovanja smo s strokovnim delom pridobili mnogo zadovoljnih poslovnih partnerjev, obenem pa tudi številne reference in delovne izkušnje. Izdelali smo preko 1000 projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo, projektov izvedenih del in drugih projektov za različne objekte, projekte za pridobitev uporabnih dovoljenj ter številne urbanistične dokumentacije. Nudimo tudi kakovostno 3D arhitekturno vizualizacijo. Delujemo na celotnem območju Slovenije.

 

Urbanizem

Izdelujemo posamezne faze urbanistične dokumentacije, ki so v pristojnosti prostorskih načrtovalcev: strokovne podlage in zazidalne preveritve za potrebe izdelave prostorskih aktov (lokacijskih načrtov, prostorskih načrtov, urbanističnih zasnov, itd).

Pri projektih   pridobivamo vsa potrebna soglasja in mnenja pristojnih dajalcev soglasij.

Na vašo željo pridobimo tudi geodetske podlage.

Izdelujemo posamezne  urbanistične načrte kot so :

 • Občinski podrobni prostorski načrti ( OPPN)
 • Podrobna merila in pogoji ( PMP )
 • pridobivanje smernic in soglasij pristojnih organov
 • lokacijsko / zazidalne preveritve

 

                 

 

Arhitektura

Vodimo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Izdelujemo projektno dokumentacijo na vseh nivojih:

 • idejne zasnove (IDZ),
 • idejne projekte (IDP),
 • projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za stanovanjske hiše, poslovne, gospodarske, počitniške objekte…,
 • projekte za izvedbo (PZI),
 • projekte izvedenih del (PID), dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • projekte zunanjih ureditev za poslovne, gospodarske, stanovanjske objekte, parkirišča tovornih vozil za pridobitev licence…,
 • drugo projektno dokumentacijo – gradbene konstrukcije, elektro in strojne instalacije, …
 • nadzor nad izvajanjem enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov
 • tehnično svetovanje.

 

Nadzor

Izvajamo nadzor nad gradbenimi deli. Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela.

V okviru nadzora nad gradnjo investicijskih objektov kontroliramo predvsem gradnjo objektov visoke gradnje (enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov).