Reference

Reference

Reference

Pri projektiranju arhitekture je naše delo usmerjeno tako na projektiranje za fizične osebe (stanovanjski, gospodarski in počitniški objekti), kot na projektiranje poslovnih objektov.

Poslovni objekt Palva d.o.o.

Trgovski center Spar Litija

Športna dvorana Pungrt

Nadzor večstanovanjskega bloka v Litiji

Mehanična delavnica Tavčar - Trzin

Spar Trzin

Večstanovanjska stavba v Dolskem

Tehnični pregledi na Zaloški Ljubljana

Ostale reference

 • Naselje 40 stanovanjskih hiš Podgora (IDZ, PGD, PZI) – investitor Raiffeisen Leasing d.o.o.
 • Šest stanovanjskih hiš v Grosupljem (IDZ, PGD)
 • Tri stanovanjske hiše v Kresnicah (IDZ)
 • Večstanovanjski objekt v Grosupljem (IDZ, PGD, PZI)
 • Stanovanjski dvojček (IDZ, PGD)
 • Rekonstrukcija stanovanjske hiše v Ljubljani (IDZ, PGD)
 • Večstanovanjski objekt Dol pri Ljubljani (IDZ, PGD, PZI)
 • Sklop treh dvojčkov Brezovica (IDZ, PGD)
 • Stanovanjsko poslovni objekt v Ljubljani (IDZ, PGD)
 • Sklop treh stanovanjskih hiš v Črnem potoku (IDZ, PGD, PZI)
 • Sklop stanovanjskih dvojčkov v Novem Mestu (IDZ, PGD)
 • Stanovanjska vila v Piranu (IDZ, PGD)
 • Rekonstrukcija stanovanjske vile v Litiji (IDZ, PGD, PZI)
 • Počitniški objekti na Krvavcu (IDZ, PGD)
 • Poslovni objekt RAF v Litiji (IDZ, PGD, PZI, PID)
 • Agro market v Litiji (IDZ, PGD, PZI, PID)
 • Poslovni objekt ob Šmartinski cesti v Ljubljani (IDZ, PGD)
 • Razgledni stolp v Mozirskem gaju (IDZ, PGD, PZI, PID)
 • Prizidek k športni dvorani v Litiji (IDZ, PGD, PZI, PID)
 • Poslovni objekt v Ivančni Gorici (IDZ, PGD, PZI)
 • Gostilna Brdajs na Savi (IDZ, PGD, PZI, PID)
 • Mizarska delavnica v Grosupljem (IDZ, PGD, PZI, PID)
 • Kovinarska delavnica v Ivančni Gorici) (IDZ, PGD, PZI, PID)
 •  Avtoličarska delavnica v Veliki Kostrevnici (IDZ, PGD, PZI, PID)
 • Garaža za stroje v Ježcah (IDZ, PGD, PID)
 • Mrliška vežica na Dolah pri Litiji (IDZ, PGD, PZI, PID)